STUDIA

O studiach

KIERUNEK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

BADANIA MARKETINGOWE | PRZYGOTOWANIE DO ZAWODU BADACZA/ANALITYKA RYNKU

CEL STUDIÓW:

Praktyczne przygotowanie do zawody badacza/ analityka rynku w zakresie:

  • badań/ analiz ilościowych (w oparciu o analizy statystyczne)
  • badań/ analiz jakościowych (w oparciu o dane jakościowe, „miękkie”)
  • badań specjalistycznych wykorzystujących triangulację metod (badania edukacyjne, ewaluacyjne, mystery shopping, geomarketing)

ADRESACI:

  • osoby planujące podjąć pracę w zespołach /działach marketingu przedsiębiorstw lub pracownicy już zatrudnieni w takich miejscach
  • osoby planujące podjąć pracę w agencjach badawczych (badania rynku i opinii publicznej) lub pracownicy już zatrudnieni w takich miejscach
  • osoby planujące podjąć pracę w jednostkach samorządu terytorialnego lub osoby już w nich zatrudnione i zajmujące się lub planujące zająć się strategią marketingową np. gminy, statystykami lokalnymi, analizami danych, badaniem lokalnego potencjału gminy, powiatu itp.
  • osoby planujące podjąć pracę lub już zatrudnione w instytucjach publicznych zajmujących się statystyką publiczną – urzędy statystyczne, statystyka oświatowa (np. Kuratoria Oświaty, Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, Instytut Badań Edukacyjnych), statystyka medyczna (np. NFZ, szpitale)
  • przedsiębiorcy, osoby planujące podjąć działalność gospodarczą
  • absolwenci wszystkich kierunków studiów I, II stopnia i jednolitych magisterskich, zainteresowani nabyciem wiedzy i umiejętności w zakresie przeprowadzania badań marketingowych i analizy ich wyników
  • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS.