BADANIA DLA NAUKI

NAUKA

Oferujemy realizację badań jakościowych i ilościowych na potrzeby projektów naukowych. Badania ilościowe realizujemy na statystycznie reprezentatywnych próbach badawczych, co pozwala na uogólnianie uzyskanych wyników na daną populację generalną. Badania jakościowe pozwalają na uzyskanie pogłębionej wiedzy o przedmiocie badania, wyjaśniając naturę badanych zjawisk. Dostarczają hipotez badawczych, które mogą zostać następnie sprawdzone w badaniach ilościowych, zaś realizowane po badaniach ilościowych pozwalają lepiej zrozumieć uzyskane wyniki. Szczególnie rekomendujemy stosowanie triangulacji ilościowych i jakościowych metod badawczych.