Co kręci współczesnych konsumentów? Rozszerzona Rzeczywistość

Poznanie potrzeb i pragnień konsumentów jest kluczowym elementem sprawnie działającego przedsiębiorstwa, a ich zrozumienie niejednokrotnie wiąże się z przeprowadzeniem badań marketingowych. Zdobyte wówczas informacje pozwalają odpowiedzieć na pytania badawcze „skrojone” dla konkretnego zleceniodawcy. Potrzeby konsumenckie pozostają pod wpływem bardziej globalnych czynników, związanych ze zmieniającymi się wzorcami zakupowymi lub stylami życia. Są to pewnego rodzaju trendy, które powstają na skutek oddziaływania otoczenia w wymiarze ekonomicznym, demograficznym, społecznym, prawnym, politycznym oraz technologicznym.

Poznawanie trendów w zakresie zachowań konsumenckich pozwala firmie odpowiednio wcześnie reagować na zachodzące zmiany i dostosowywać swoją ofertę do rynku. Jednym z trendów w bieżącym roku według raportu przygotowanego przez Euromonitor International jest Rozszerzona Rzeczywistość (AR – Augmented Reality). Dzięki zwiększającej się liczbie rozwiązań technologicznych np. programów komputerowych lub aplikacji mobilnych, konsumenci mogą wizualizować produkty, testować je, a nawet przymierzać przed ich nabyciem, bez wychodzenia z domu. Jedną z takich aplikacji jest IKEA Place. Pozwala ona zobaczyć modele 3D mebli IKEA w pokojach konsumentów. Inną aplikacją z branży wnętrzarskiej jest Dulux Visualiser, dzięki której możemy sprawdzić, jak będą wyglądały ściany naszego mieszkania pomalowane na różne kolory. Rozszerzona Rzeczywistość „przenika” także branże sprzedaży odzieży online. Marka Gap opracowała aplikacje Dressing Room, która pozwala na „przymierzenie” ubrań bez konieczności zakładania ich na siebie. 

Analizując rosnące znaczenie nowych technologii i ich zastosowanie w różnych sferach życia nie sposób nie zgodzić się, że obecnie Rozszerzona Rzeczywistość jest trendem, który już niedługo stanie się standardem dla większości krajów rozwiniętych i rozwijających się. Zachodzące zmiany zawsze otwierają przed nami nowe perspektywy, pytaniem pozostaje czy będziemy umieli je wykorzystać na potrzeby swojego biznesu.

Autor: Wiktor Razmus