INNE OBSZARY BADAWCZE

INNE OBSZARY BADAWCZE

Oferujemy realizację badań jakościowych i ilościowych na potrzeby również innych podmiotów niż przedsiębiorstwa i środowiska naukowe. Ofertę naszych usług badawczych szczególnie kierujemy do jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, instytucji edukacyjnych, jednostek zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi i wszelkich instytucji potrzebujących badań ewaluacyjnych realizowanych projektów. Badania ilościowe dostarczają charakterystyki statystycznej badanej zbiorowości, z kolei badania jakościowe pozwalają na uzyskanie pogłębionej wiedzy o przedmiocie badania. Rekomendujemy stosowanie triangulacji ilościowych i jakościowych metod badawczych.