KONTAKT

Centrum Analiz Społecznych i Ekonomicznych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Nauk Społecznych
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

Kontakt do poszczególnych osób:

dr hab. Grzegorz Adamczyk
KIEROWNIK PROJEKTU
tel. 506 079 053
mail: grzegorz.adamczyk@casie.pl
termin konsultacji: czwartek 14.00-15.30 s. C-346 (Biuro CASiE)
 
dr Wiktor Razmus
KOORDYNATOR PROJEKTU (Badania ilościowe)
tel. 691 726 585
mail: wiktor.razmus@casie.pl
termin konsultacji: środa 9.10-10.40 s. C-325 (Pracownia badań
ilościowych bezpośrednich i online)
 
dr Wiesław Talik
KOORDYNATOR PROJEKTU (Badania jakościowe)
tel. 604 179 323
mail: wiesław.talik@casie.pl
termin konsultacji: poniedziałek 12.30-14.00 s. C-326 (Pracownia badań
jakościowych i analizy danych niebadawczych)
 
dr Mariusz Lisowski
ANALITYK DANYCH
tel. 506 085 851
mail: mariusz.lisowski@casie.pl
termin konsultacji: poniedziałek 8.30-10.00 pok. C-348 (Pracownia analiz
statystycznych)