Centrum Analiz Społecznych i Ekonomicznych rozpoczyna działalność

Z dniem 1 marca w ramach Wydziału Nauk Społecznych KUL rozpoczęło swoje funkcjonowanie Centrum Analiz Społecznych i Ekonomicznych. Po siedmiu miesiącach intensywnych przygotowań CASiE osiągnęło swoja pełną zdolność operacyjną. W powstaniu na rynku badawczym nowej agencji typu full-service nie byłoby nic dziwnego, gdyby nie fakt, że funkcjonuje ona w ramach struktur uniwersyteckich. Wszystkie agencje badawcze – zrzeszone w Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku lub wymieniane w publikacjach Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii – są przedsięwzięciami czysto komercyjnymi, niepowiązanymi strukturalnie ze środowiskiem akademickim. Centrum Analiz Społecznych i Ekonomicznych jest zatem pierwszą agencją badawczą nie tylko tworzoną przez pracowników naukowych, ale i powiązaną formalnie ze środowiskiem naukowym.

W związku z tym naszym celem jest świadczenie usług badawczych – ilościowych i jakościowych – z pełnym wykorzystaniem interdyscyplinarnego potencjału naukowego Wydziału Nauk Społecznych KUL. Wszyscy stali członkowie zespołu CASiE związani są z nauką w ramach różnych dyscyplin – głównie ekonomii, psychologii i socjologii. W zależności od potrzeb do projektów badawczych angażowani są również specjaliści z innych dziedzin – komunikacji społecznej, marketingu, matematyki, pedagogiki, public relations, statystyki, czy zarządzania. Dzięki temu oferujemy unikalny zespół specjalistów, potrafiących rozwiązywać problemy badawcze wieloaspektowo.

Jedną z fundamentalnych misji Centrum Analiz Społecznych i Ekonomicznych jest świadczenie usług badawczych dla podmiotów gospodarczych, instytucji publicznych i środowiska naukowego wolnych od negatywnych skutków komercjalizacji badań. Traktowanie usług badawczych jako przedmiotu obrotu gospodarczego na takich samych zasadach jak w przypadku np. dóbr konsumenckich ma negatywne skutki dla jakości prowadzonych badań, ich rzetelności i trafności oraz wniosków i rekomendacji tworzonych na ich podstawie. Brak dostatecznego namysłu nad operacjonalizacją, skracanie ponad miarę fieldwork-u i powierzchowność prowadzonych analiz to tylko niektóre z mankamentów komercyjnej branży badawczej. Jesteśmy przekonani, że środowisko akademickie jest w stanie zaoferować usługi badawcze wnoszące do świata badań dużą dozę nowej jakości i innowacyjności. Liczymy, że wkrótce również na innych polskich uczelniach powstaną tego typu jednostki o różnych specjalizacjach badawczych, które – łącząc swoje siły – będą oferować innowacyjne, wysokiej jakości usługi badawcze, skierowane do najróżniejszych graczy życia społecznego i gospodarczego.

Wszystkich zainteresowanych badaniami rynku i opinii zapraszamy do kontaktu i poznania oferty Centrum Analiz Społecznych i Ekonomicznych KUL.

Autor: Grzegorz Adamczyk