USŁUGI ANALITYCZNE

USŁUGI ANALITYCZNE

Oferujemy realizację nie tylko całościową projektów badawczych, ale również dostarczanie różnego rodzaju usług analitycznych takich jak m.in. tworzenie narzędzi pomiarowych (np. kwestionariusze wywiadu, kwestionariusze ankiet, scenariusze do badań jakościowych), tworzenie elektronicznych zbiorów danych, kodowanie danych, analizy statystyczne, jakościowa analiza danych. Usługi te kierujemy do środowiska naukowego, podmiotów gospodarczych i instytucji życia publicznego.