W zgodzie z zasadami etycznymi. Nasze podejście do badań

W obecnych czasach informacja bardzo często traktowana jest jako niematerialny czynnik będący źródłem przewagi konkurencyjnej. Popyt na informację ciągle rośnie. Szacowana przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii wartość rynku badań w 2017 roku wyniosła aż 699 mln złotych (przyrost o 2,1% względem 2016 roku). Liczba respondentów również rośnie z roku na rok (od 8,4 mln osób w 2011 roku do 11,7 mln osób w 2017 roku). Wzrost znaczenia badań społecznych i marketingowych zwraca uwagę wszystkich interesariuszy na kwestię jakości stosowanych procedur i uzyskiwanych wyników. Tylko na podstawie prawdziwych i rzetelnych informacji mogą być podejmowane odpowiedzialne decyzje społeczne lub biznesowe. W Centrum Analiz Społecznych i Ekonomicznych dążymy do tego, aby realizowane przez nas badania były prowadzone na najwyższym poziomie.  W naszej pracy stosujemy standardy jakości określone przez Międzynarodowy Kodeks Badań Rynku i Badań Społecznych ICC/ ESOMAR. Do najważniejszych zasad tego Kodeksu należą:

Uczciwość badawcza

Obowiązkiem każdego badacza jest uczciwe i obiektywne podejście do realizowanego projektu. Każde badanie powinno być prowadzone zgodnie z odpowiednimi zasadami, metodami i technikami badania naukowego. Badawcza uczciwość obliguje do niedopuszczania pytań sugerujących, jak również pytań niezrozumiałych dla respondentów.

Ochrona prywatności

Przed rozpoczęciem badania badacz powinien określić zakres informacji, którą planuje zebrać, cel jej zebrania oraz wskazać, komu ta informacja będzie udostępniana. Obowiązkiem badacza jest również zapewnienie pełnej ochrony przed nieupoważnionym dostępem do danych osobowych zebranych w trakcie badania. Kodeks zobowiązuje także badaczy do odróżniania i oddzielania aktywności badawczych od innych form działalności związanych przede wszystkim z wywieraniem wpływu, m.in. sprzedaży, reklamy czy propagandy.

Odpowiedzialność

Zgodnie z Kodeksem Klient i badacz solidarnie ponoszą odpowiedzialność za jakość opublikowanych rezultatów oraz ich prawdziwość. Opublikowane rezultaty badań nie powinny wprowadzać w błąd.

Międzynarodowy Kodeks Badań Rynku i Badań Społecznych ICC/ ESOMAR nie rozwiązuje wszystkich problemów, z jakimi spotykają się badacze w swojej pracy. Wynika to chociażby z faktu, że każda sytuacja badawcza jest inna. Wyznacza on jednak niewątpliwie dobre standardy badań wskazując zarówno na działania mające na celu dobro badań, jak również dobro drugiego człowieka – respondenta, klienta, członka szerszej społeczności.

 

Autor: Wiktor Razmus