ZESPÓŁ

452A4127
 • Obszar badań: Socjolog. Doktorat w 2001 roku na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Bielefeld, habilitacja w 2014 roku na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W Centrum Analiz Społecznych i Ekonomicznych odpowiedzialny za badania segmentacyjne, badania zachowań nabywczych i zwyczajów konsumpcji, badania cykliczne kondycji marki, badania skuteczności kampanii reklamowych, badania opinii społeczności lokalnych oraz badania edukacyjne.

  Zainteresowania: Zainteresowania naukowe skupiają się m.in. wokół socjologii konsumpcji i zachowań konsumenckich, badań edukacyjnych i ilościowych badań marketingowych. Zawodowo związany z socjologią i badaniami rynku od 2001 roku.

  Kontakt:

  dr hab. Grzegorz Adamczyk
  KIEROWNIK PROJEKTU
  Centrum Analiz Społecznych i Ekonomicznych KUL
  Al. Racławickie 14
  20-950 Lublin
  tel. 506 079 053
  mail: Grzegorz.Adamczyk@casie.pl
  termin konsultacji: czwartek 14.00-15.30 s. C-346 (Biuro CASiE)

452A4117
 • Obszar badań: Psycholog. Doktorat w 2013 roku na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W Centrum Analiz Społecznych i Ekonomicznych odpowiedzialny za sondażowe badania ilościowe, badania wizerunku kategorii produktowej/marki, badania satysfakcji klienta oraz badania eksperymentalne.

  Zainteresowania: Zainteresowania naukowe skupiają się m.in. wokół oddziaływań marek na zachowania konsumenckie, relacji pomiędzy konsumentem a marką, konsumpcji ostentacyjnej, pomiaru wizerunku marki, konstrukcji narzędzi pomiarowych. Od 2012 roku realizuje marketingowe i społeczne projekty badawcze o charakterze ilościowym, jak również jakościowym.  

  Kontakt:

  dr Wiktor Razmus
  KOORDYNATOR PROJEKTU
  Centrum Analiz Społecznych i Ekonomicznych KUL
  Al. Racławickie 14
  20-950 Lublin
  tel. 691 726 585
  mail: wiktor.razmus@casie.pl
  termin konsultacji: środa 9.10-10.40 s. C-325 (Pracownia badań ilościowych bezpośrednich i online)

452A4114
 • Obszar badań: Psycholog biznesu, trener, coach. Doktorat w 2009 roku na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W Centrum Analiz Społecznych i Ekonomicznych odpowiedzialny za badania jakościowe, badania motywacji i postaw konsumentów, badania satysfakcji pracowników oraz badania ewaluacyjne.

  Zainteresowania: Ekspert w zakresie statystyki, psychometrycznego tworzenia narzędzi diagnostycznych i prowadzenia badań społecznych (jakościowych i ilościowych). Od 2006 roku realizuje projekty wspierające przedsiębiorczość, ekonomię i politykę społeczną.

  Kontakt:

  dr Wiesław Talik
  KOORDYNATOR PROJEKTU
  Centrum Analiz Społecznych i Ekonomicznych KUL
  Al. Racławickie 14
  20-950 Lublin
  tel. 604 179 323
  mail: Wiesław.Talik@casie.pl
  termin konsultacji: poniedziałek 12.30-14.00 s. C-326 (Pracownia badań jakościowych i analizy danych niebadawczych)

452A4119
 • Obszar badań: Ekonomista. Doktorat obroniony w 2004 roku na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W Centrum Analiz Społecznych i Ekonomicznych odpowiedzialny za statystyczną analizę danych.

  Zainteresowania: Zainteresowania naukowe skupiają się m.in. wokół zastosowania metod ilościowych w analizie zjawisk ekonomicznych, w szczególności zarządzania ryzykiem na rynku finansowym i w sektorze bankowym. Prowadzi zajęcia dydaktyczne ze statystyki, wnioskowania statystycznego, ekonometrii, prognozowania i symulacji, badań operacyjnych, matematyki finansowej.

  Kontakt:

  dr Mariusz Lisowski
  ANALITYK DANYCH
  Centrum Analiz Społecznych i Ekonomicznych KUL
  Al. Racławickie 14
  20-950 Lublin
  tel. 506 085 851
  mail: mariusz.lisowski@casie.pl
  termin konsultacji: poniedziałek 8.30-10.00 pok. C-348 (pracownia analiz statystycznych)

   

452A4123
 • Obszar badań: Pedagog. Studia magisterskie w latach 1995 – 2000  na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. W Centrum Analiz Społecznych i Ekonomicznych odpowiedzialna za sprawy administracyjne oraz proces wprowadzania i kodowania danych.

  Zainteresowania: Zainteresowania naukowe skupiają się m.in. na badaniach edukacyjnych oraz socjologii edukacji i wychowania.

  Kontakt:

  Mgr Anna Lato
  SPECJALISTA
  Centrum Analiz Społecznych i Ekonomicznych KUL
  Al. Racławickie 14
  20-950 Lublin
  mail:  anna.lato@casie.pl

452A4125
 • Zainteresowania: Zainteresowania naukowe skupiają się m.in. wokół nowoczesnych technologii oraz wykorzystania oprogramowania Open Source  w nauce, biznesie oraz edukacji. Współtwórca kilku portali internetowych oraz serwisów społecznościowych.

  Kontakt:

  mgr Jakub Grygiel
  ADMINISTRATOR SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
  Centrum Analiz Społecznych i Ekonomicznych KUL
  Al. Racławickie 14
  20-950 Lublin
  mail: jakub.grygiel@casie.pl

452A4113
 • Obszar badań: Magister Socjologii. Doktorant na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W Centrum Analiz Społecznych i Ekonomicznych pełni funkcje administratora strony internetowej, odpowiedzialny jest także za projekty graficzne oraz proces wprowadzania i kodowania danych.

  Zainteresowania: Zainteresowania naukowe skupiają się m.in. wokół współczesnych teorii komunikacyjnych, uwarunkowań społeczeństwa konsumpcyjnego oraz socjologii Internetu. W ramach studiów doktorskich podejmuje badania z zakresu sumulacji medialnych oraz społeczeństwa cyfrowego.

  Kontakt:

  Mgr Jan Gondek
  ASYSTENT KIEROWNIKA PROJEKTU
  Centrum Analiz Społecznych i Ekonomicznych KUL
  Al. Racławickie 14
  20-950 Lublin
  tel. 661 206 054
  mail: jan.gondek@casie.pl